Blog

intelINSTAL razem z uDrem

uDrem

uDremJuż oficjalnie:
Z wielką radością informujemy, że firmy intelINSTAL i uDrem połączyły swoje siły i pod wspólną marką będziemy dążyć do tego, żeby tematyka Inteligentnych Domów była bardziej przystępna dla każdego z Was.
Bardzo cieszymy się z faktu, że udało nam się połączyć potencjał i doświadczenie jednych z najbardziej doświadczonych integratorów systemu KNX w Polsce – firmy intelINSTAL z inżynierami automatykami, działającymi w ramach uDrem.
To jedna z tych fuzji, która przyniesie korzyść obu firmom, i co najważniejsze: naszym Klientom

 

 


Inteligentne ławki na Jarmarku… październik 13, 2013 Zapraszamy na seminarium z proj… grudzień 1, 2015