Blog

Projektowanie energooszczędnych budynków

Projektowanie

Podczas projektowania budynku energooszczędnego należy uwzględnić kilka faktów, które wspólnie wpływają na efekt końcowy takiej inwestycji.

Do podstawowych założeń, które należy uwzględnić jeszcze przed rozpoczęciem projektowania budynku energooszczędnego, należą między innymi:

1. Odpowiednie usytuowanie budynku na działce, uwzględniające rzeźbę terenu pod kątem wpływu wiatrów, działania promieni słonecznych oraz warunków panujących wokół.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę na naturalne elementy krajobrazu, które mają wpływ na tworzenie się specyficznego mikroklimatu na działce jak np. odległość od lasu, czy naturalnych zbiorników wodnych.

2. Opracowanie koncepcji budynku z uwzględnieniem lokalizacji dużych przestrzeni przeszklonych od strony południowej i ograniczenie przeszkleń po stronie północnej.
Przeniesienie aktywności domowników na stronę południową umożliwi wykorzystanie energii uzyskiwanej dzięki nasłonecznieniu budynku. Po stronie północnej umieszczamy pomieszczenia, które będziemy ogrzewać w minimalnym stopniu lub wcale (spiżarnie, garaż…)
Istotnym elementem jest również to, że budynek powinien mieć jak najbardziej zwartą formę, żeby zminimalizować powierzchnię wymiany ciepła z otoczeniem.

3. Zapewnienie jak najlepszej termoizolacyjności przegród zewnętrznych budynku, zapewnienie jak najlepszej szczelności wszystkich przegród oraz minimalizowanie ilości mostków termicznych.
Nalezy uwzględnić zastosowanie okien i drzwi o wysokiej szczelności i izolacyjności termicznej oraz ewentualnych balkonów o własnej konstrukcji eliminującej mostki termiczne.

4. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologii umożliwiającej minimalizowanie strat energii elektrycznej i cieplnej.
Do podstawowych systemów należą w tym przypadku:
– automatycznie regulowana wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, która w maksymalny sposób wykorzysta raz wytworzone ciepło do ponownego ogrzania pomieszczeń
– systemy Inteligentnego Budynku, których podstawowym zadaniem jest najefektywniejsze pod kątem wydajności, zarządzanie systemami ogrzewania, oświetleniem budynku oraz sterowanie roletami zewnętrznymi w celu zmniejszenia wymiany ciepła z otoczeniem.

5. W zależności od możliwości budynki energooszczędne wykorzystują również energię wiatru uzyskiwaną z przydomowych elektrowni wiatrowych, i promieni słonecznych dzięki wykorzystaniu kolektorów.
Stosuje się również pompy ciepła i gruntowe wymienniki ciepła.

Na prawidłowo wykonany budynek energooszczędny składają się zarówno dobry projekt, jak i dobra realizacja potwierdzona badaniem termowizyjnym oraz próbą szczelności budynku.

W chwili obecnej technologia budowy domów energooszczędnych staje się technologią wiodącą.
W wyniku działań Unii Europejskiej, od stycznia 2021 roku wystąpi obowiązek budowania energooszczędnego, do czego zachęcamy już dzisiaj.

zdjęcie: Elena Gelder


Budownictwo pasywne a dopłaty … styczeń 25, 2013 KNX a sterowanie roletami luty 10, 2013